NFT Nedir? Özellikleri ve Token Standartları

NFT Nedir? Özellikleri ve Token Standartları

Oldukça geniş kullanım alanı olan token’lar (NFT), spor koleksiyon kartlarında (NBA), sanal gayrimenkulde hatta dijital spor ayakkabılarda ve daha bir çok alanda kullanılmaktadır. Orijinal ürünün kopyalarından ayırt edilebilme imkanı sunan doğrulanabilir öge özelliği sayesinde NFT hızla popüler olmuş ve tercih edilmeye başlanmıştır. Normal kripto paralarda olanın aksine NFTler birbirleriyle doğrudan değiş-tokuş edilebilen bir varlık değildir. NFT nedir? NFT’nin özellikleri ve token standartları nelerdir?

NFT Nedir? Özellikleri Nelerdir?

NFT’nin özellikleri arasında bölünmezlik, benzersiz yapı, değişkenlik, değiştirilemezlik, birlikte çalışılabilirlik, ticaret yapılabilirlik likidite ve programlanabilirlik yer almaktadır. Karşılıklı transfer işlemlerinde bölünebilir olmayan NFT ürünü bölünmezlik özelliğinden olayı 1:1 oranında alınıp satılabilir. Ayrıca bu özellik sayesinde ondalıklı NFT almak mümkün değildir. NFT’ler benzersizlik özellikleri sayesinde birbirleri ile takas edilemezler.

Ayrıca zamansal olarak değeri de değişkendir. Aynı zamanda NFT’ler meta verileri birbiriyle aynı olmadığı için, tamamen birbiri yerine geçmezler. Bu nedenle karşılıklı olarak değiştirilemezler. Bu da onların değiştirilemezlik özelliğinden kaynaklıdır. Birlikte çalışılabilirlik özelliği sayesinde, NFT’ler birden fazla ekosistemde yer alabilir ve başka ekosistemlere taşınabilir. Ticaret yapılabilirlik özelliği sayesinde kullanıcılar ilk kez ögelerini orijinal ortamların dışına taşıyabilirler. Bu özellikle oyun geliştiriciler için önemlidir.

NFT Nedir? Token Standartları Nelerdir?

Geliştiriciler tüm fungible tokenlarla ilgili olarak, yeniden kullanılabilir devralınabilir sahiplik, transfer ve basit erişim kontrolleri gibi standartları oluşturmuşlardır. Blockchain, Blok zinciri standartları, block zincirlerinin geliştiriciler üzerinde uygulama geliştirebilecekleri yepyeni bir dizi durum bilgisini içeren ilkel öğelerle birlikte onların meta verilerini saklanmasını sağlayan bir alandır. Fungible token’lar, ERC-20, ERC721, ERC1155 olarak 3 ana grupta incelenir. ERC-20 Tokenler, standart tokendır. Her bir token’ın birbiri ile tür ve değer bakımından aynı olmasını sağlarlar. ERC-721tokenlar, Nonfungible token standardıdır.

Bu tokenlar benzersizdir ve aynı sözleşmedeki bir başka token ile değeri farklı olabilir. ERC-1155 ise multiple token standardını ifade eder. Oyun dünyası için vazgeçilmez bir protokoldür. ERC-1155, hem değiştirilebilen hem de değiştirilemeyen tokenların işlem görmeleri sağlamaktadır.

YORUMLAR YAZ